Chứa mại dâm, chủ khách sạn Bavico Nha Trang hầu tòa

Các bị can trong vụ chứa mại dâm ở khách sạn Bavico tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18.9. ảnh: P.L
Các bị can trong vụ chứa mại dâm ở khách sạn Bavico tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18.9. ảnh: P.L
Các bị can trong vụ chứa mại dâm ở khách sạn Bavico tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18.9. ảnh: P.L
Lên top