Chưa có phán quyết vụ án người đàn bà thất nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỉ

Nguyễn Thị Lan - người đàn bà chiếm đoạt hơn 290 tỉ đồng. Ảnh: V.Dũng.
Nguyễn Thị Lan - người đàn bà chiếm đoạt hơn 290 tỉ đồng. Ảnh: V.Dũng.
Nguyễn Thị Lan - người đàn bà chiếm đoạt hơn 290 tỉ đồng. Ảnh: V.Dũng.
Lên top