Quảng Trị:

Chưa có Chủ tịch tỉnh, quyết định phạt vi phạm giao thông treo lơ lửng

Chiếc xe thuê của anh V bị tạm giữ sau khi lập biên bản vi phạm. Ảnh: Hưng Thơ.
Chiếc xe thuê của anh V bị tạm giữ sau khi lập biên bản vi phạm. Ảnh: Hưng Thơ.
Chiếc xe thuê của anh V bị tạm giữ sau khi lập biên bản vi phạm. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top