Chứa 21 người Trung Quốc không giấy tờ, chủ cơ sở sẽ bị phạt nặng

Lực lượng chức năng làm việc với những người Trung Quốc bỏ chạy khi bị kiểm tra. Ảnh: Chí Đại
Lực lượng chức năng làm việc với những người Trung Quốc bỏ chạy khi bị kiểm tra. Ảnh: Chí Đại
Lực lượng chức năng làm việc với những người Trung Quốc bỏ chạy khi bị kiểm tra. Ảnh: Chí Đại
Lên top