Chủ toạ "truy" cựu Chủ tịch Đà Nẵng việc ký bán giảm giá nhà, đất công sản

Cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top