Chủ tọa Nguyễn Hòa Bình: Không làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm

Toàn cảnh phiên giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: Tấn Việt.
Toàn cảnh phiên giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: Tấn Việt.
Toàn cảnh phiên giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: Tấn Việt.
Lên top