Chủ tiệm cắt tóc tung tin thất thiệt nhóm “ăn xin mặt đen” để chiêu khách

Hình ảnh người "ăn xin mặt đen" được đăng tải trên nhiều trang Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận. Ảnh: TL
Hình ảnh người "ăn xin mặt đen" được đăng tải trên nhiều trang Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận. Ảnh: TL
Hình ảnh người "ăn xin mặt đen" được đăng tải trên nhiều trang Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận. Ảnh: TL
Lên top