Cướp tiệm vàng ngày càng táo tợn:

Chủ tiệm cần được huấn luyện kỹ năng phòng chống tội phạm

Đối tượng cướp đập tủ kính và lấy đi khoảng 8 lượng vàng tại tiệm vàng Thông Phương. Ảnh PV
Đối tượng cướp đập tủ kính và lấy đi khoảng 8 lượng vàng tại tiệm vàng Thông Phương. Ảnh PV
Đối tượng cướp đập tủ kính và lấy đi khoảng 8 lượng vàng tại tiệm vàng Thông Phương. Ảnh PV
Lên top