Vụ “dân tranh chấp đất với doanh nghiệp” ở Quảng Trị:

Chủ tịch UBND xã tham nhũng hàng trăm triệu đồng