Chủ tịch TP Thủ Đức chậm trễ thi hành bản án hành chính

Ông Hùng cùng với vợ là bà Hồng đã thắng kiện Chủ tịch Thành phố Thủ Đức. Ảnh: HC
Ông Hùng cùng với vợ là bà Hồng đã thắng kiện Chủ tịch Thành phố Thủ Đức. Ảnh: HC
Ông Hùng cùng với vợ là bà Hồng đã thắng kiện Chủ tịch Thành phố Thủ Đức. Ảnh: HC
Lên top