Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị kiện: Thua mà vẫn được “hỗ trợ”!

Phiên tòa xét xử vụ DN kiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Phiên tòa xét xử vụ DN kiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Phiên tòa xét xử vụ DN kiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Lên top