Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo dẹp nạn côn đồ lộng hành

Các vụ thanh toán giữa các băng nhóm giang hồ gây ra không ít thương vong. Ảnh V.N
Các vụ thanh toán giữa các băng nhóm giang hồ gây ra không ít thương vong. Ảnh V.N
Các vụ thanh toán giữa các băng nhóm giang hồ gây ra không ít thương vong. Ảnh V.N
Lên top