Chủ tịch Tây Ninh: Xử lý nghiêm đối tượng đánh dã man nữ sinh

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh - xuống thăm và động viên cháu H.B.B.N. Ảnh: Tây Giang
Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh - xuống thăm và động viên cháu H.B.B.N. Ảnh: Tây Giang
Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh - xuống thăm và động viên cháu H.B.B.N. Ảnh: Tây Giang
Lên top