Chủ tịch phường không biết bảo vệ dân phố giết bé 6 tuổi bị tâm thần

Hoàng Nhật Giang tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
Hoàng Nhật Giang tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
Hoàng Nhật Giang tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top