Chủ quán photocopy ở Hải Dương "sản xuất" hàng loạt xét nghiệm COVID-19 giả

Đối tượng Công cùng toàn bộ máy móc phục vụ việc làm giả giấy xét nghiệm. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Công cùng toàn bộ máy móc phục vụ việc làm giả giấy xét nghiệm. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Công cùng toàn bộ máy móc phục vụ việc làm giả giấy xét nghiệm. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top