Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bị phạt 12 tháng tù

Hai bị cáo Nguyễn Văn Thiện - chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện và Lăng Văn Vân khi nghe toà tuyên án. Ảnh: V.Dũng.
Hai bị cáo Nguyễn Văn Thiện - chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện và Lăng Văn Vân khi nghe toà tuyên án. Ảnh: V.Dũng.
Hai bị cáo Nguyễn Văn Thiện - chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện và Lăng Văn Vân khi nghe toà tuyên án. Ảnh: V.Dũng.
Lên top