Chủ quán karaoke lưu hành tiền giả rồi trốn biệt tích 10 năm

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Nguyễn Văn Khanh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Nguyễn Văn Khanh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.Dũng.
Lên top