Chủ quán karaoke hiệp đồng để nhân viên bán dâm cho du khách

Bốn bị cáo tại phiên tòa hôm nay.
Bốn bị cáo tại phiên tòa hôm nay.
Bốn bị cáo tại phiên tòa hôm nay.
Lên top