Chủ nhà nghỉ bị phạt 17,5 triệu đồng do vi phạm phòng dịch COVID-19

Cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm quy định của Chính phủ. Ảnh: Công an Lào Cai
Cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm quy định của Chính phủ. Ảnh: Công an Lào Cai
Cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm quy định của Chính phủ. Ảnh: Công an Lào Cai
Lên top