Chủ nhà mang bia cùng người thuê trọ tụ tập xem bóng đá

Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở Bắc Giang, song số công nhân này bất chấp lệnh cấm, tụ tập xem bóng đá. Ảnh: CAT Bắc Giang
Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở Bắc Giang, song số công nhân này bất chấp lệnh cấm, tụ tập xem bóng đá. Ảnh: CAT Bắc Giang
Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở Bắc Giang, song số công nhân này bất chấp lệnh cấm, tụ tập xem bóng đá. Ảnh: CAT Bắc Giang
Lên top