Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ nhà đâm chết kẻ trộm rồi ra đầu thú

Sau khi đâm chết kẻ trộm, chủ nhà đã ra đầu thú - Ảnh minh họa.
Sau khi đâm chết kẻ trộm, chủ nhà đã ra đầu thú - Ảnh minh họa.