Chủ hô hoán game thủ tháo chạy khi công an kiểm tra phòng COVID-19

Giữa thời điểm cách ly nhưng nhiều người vẫn tập trung chơi game. Ảnh: Lin Xong
Giữa thời điểm cách ly nhưng nhiều người vẫn tập trung chơi game. Ảnh: Lin Xong
Giữa thời điểm cách ly nhưng nhiều người vẫn tập trung chơi game. Ảnh: Lin Xong
Lên top