Chủ doanh nghiệp hiệp đồng chiếm đoạt 109 tỉ đồng của ngân hàng

Phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của 10 bị cáo.
Phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của 10 bị cáo.
Phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của 10 bị cáo.
Lên top