Chủ đầu tư điện gió thuê người lạ "thương lượng" với dân bằng... nắm đấm

Lên top