Chủ cơ sở Càphê nhuộm pin khai bán cho doanh nghiệp ở Bình Phước để trộn vào hồ tiêu

3 tấn hỗn hợp vỏ càphê trộn dung dịch pin được dùng để pha vào hồ tiêu?.
3 tấn hỗn hợp vỏ càphê trộn dung dịch pin được dùng để pha vào hồ tiêu?.
3 tấn hỗn hợp vỏ càphê trộn dung dịch pin được dùng để pha vào hồ tiêu?.
Lên top