Chốt kiểm soát dịch phát hiện xe chở 1,5 tấn gia cầm không rõ nguồn gốc

Đối tượng chở hơn 1.500kg gia cầm không rõ nguồn gốc bị lực lượng chốt kiểm soát dịch phát hiện. Ảnh: PC08
Đối tượng chở hơn 1.500kg gia cầm không rõ nguồn gốc bị lực lượng chốt kiểm soát dịch phát hiện. Ảnh: PC08
Đối tượng chở hơn 1.500kg gia cầm không rõ nguồn gốc bị lực lượng chốt kiểm soát dịch phát hiện. Ảnh: PC08
Lên top