Chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện mang theo 2kg ma túy

Đối tượng Lê Hữu Hà cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Hữu Hà cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Hữu Hà cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Lên top