Chống trả công an trong cơn phê ma túy

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh T.L
Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh T.L
Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh T.L
Lên top