Chồng đâm vợ tử vong rồi đến công an đầu thú

Đối tượng đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: Phương Linh
Đối tượng đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: Phương Linh
Đối tượng đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: Phương Linh
Lên top