Chồng đâm vợ chết ngay tại tòa vì nghi ngờ vợ ngoại tình

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an.
Đối tượng Hùng tại cơ quan công an.