Chồng cưỡng hiếp bất thành, rồi giết người, vợ giúp sức che giấu tội ác

Thu tại cơ quan công an.
Thu tại cơ quan công an.
Thu tại cơ quan công an.