Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chồng chở con đến chỗ làm rồi ra tay đoạt mạng vợ