Cho vay 345 triệu, cắt lãi ngay 155 triệu đồng

Nhóm cho vay lãi nặng tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội. Ảnh: L.N
Nhóm cho vay lãi nặng tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội. Ảnh: L.N
Nhóm cho vay lãi nặng tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội. Ảnh: L.N
Lên top