Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cho thôi chức Viện trưởng Viện KSND huyện Đắc Đoa (Gia Lai)