Chờ con gái lớn vắng mặt, chồng dùng kéo đâm trọng thương vợ cũ