Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chờ con gái lớn vắng mặt, chồng dùng kéo đâm trọng thương vợ cũ