Cho 200 người vay nặng lãi mức 146% một năm

Hai đối tượng cho vay nặng lãi ở quận Hà Đông. Ảnh: CACC.
Hai đối tượng cho vay nặng lãi ở quận Hà Đông. Ảnh: CACC.
Hai đối tượng cho vay nặng lãi ở quận Hà Đông. Ảnh: CACC.
Lên top