Chỉnh sửa ảnh trên Facebook để lừa đảo mua iPhone 11

Thủ phạm của hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt điện thoại. Ảnh: CAHN.
Thủ phạm của hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt điện thoại. Ảnh: CAHN.
Thủ phạm của hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt điện thoại. Ảnh: CAHN.
Lên top