Chiêu lừa bán mộ phần ở nghĩa trang Văn Điển của "kiều nữ"

Bị cáo Nguyễn Thị Hạnh tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Thị Hạnh tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Thị Hạnh tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top