Chiêu đối phó của cựu Tổng giám đốc Sagri khi bị thanh tra 13 tỉ tham ô

Cựu Tổng Giám đốc Sagri - Lê Tấn Hùng. Ảnh: BCA
Cựu Tổng Giám đốc Sagri - Lê Tấn Hùng. Ảnh: BCA
Cựu Tổng Giám đốc Sagri - Lê Tấn Hùng. Ảnh: BCA
Lên top