Chiêng quý của buôn làng trước nỗi lo… bị mất trộm

Công an tỉnh Gia Lai trao trả lại một số cồng chiêng cho bị hại. Ảnh: T.T
Công an tỉnh Gia Lai trao trả lại một số cồng chiêng cho bị hại. Ảnh: T.T
Công an tỉnh Gia Lai trao trả lại một số cồng chiêng cho bị hại. Ảnh: T.T
Lên top