Chiếm đoạt tiền tỉ, cựu cán bộ kiểm sát liên tiếp lĩnh án

Bị cáo Phùng Mỹ Giang tại phiên tòa ngày 15.5. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Phùng Mỹ Giang tại phiên tòa ngày 15.5. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Phùng Mỹ Giang tại phiên tòa ngày 15.5. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top