Chiếm đoạt tiền công của người lao động, 3 cán bộ hầu tòa

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu giai đoạn 2013 -2014 thu chi không rõ ràng, các đội trưởng chiếm dụng tiền công của NLĐ
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu giai đoạn 2013 -2014 thu chi không rõ ràng, các đội trưởng chiếm dụng tiền công của NLĐ
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu giai đoạn 2013 -2014 thu chi không rõ ràng, các đội trưởng chiếm dụng tiền công của NLĐ
Lên top