Chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của nhà nước, cán bộ ngân hàng lĩnh 24 năm tù

Bùi Văn Thịnh tại tòa. Ảnh S.A.
Bùi Văn Thịnh tại tòa. Ảnh S.A.
Bùi Văn Thịnh tại tòa. Ảnh S.A.
Lên top