Chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của sư trụ trì ở Hà Nội

Bị cáo Yến và Vững tại phiên toà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Yến và Vững tại phiên toà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Yến và Vững tại phiên toà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: V.Dũng.
Lên top