Chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng bằng sổ đỏ giả

Chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng bằng sổ đỏ giả. Ảnh: Nguyễn Hà
Chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng bằng sổ đỏ giả. Ảnh: Nguyễn Hà
Chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng bằng sổ đỏ giả. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top