Chiếm đoạt 2 tỉ đồng bằng việc lừa bán khẩu trang, nhiệt kế qua mạng

Lộc dùng tài khoản Facebook lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng từ việc đăng tin có bán khẩu trang, nhiệt kế.
Lộc dùng tài khoản Facebook lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng từ việc đăng tin có bán khẩu trang, nhiệt kế.
Lộc dùng tài khoản Facebook lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng từ việc đăng tin có bán khẩu trang, nhiệt kế.
Lên top