Chiếm đoạt 1 tỉ đồng của công ty tài chính từ giấy tờ giả

Con dấu giả bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Con dấu giả bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Con dấu giả bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top