Chi tiết số tiền hưởng lợi từ môi giới mang thai hộ của 2 phụ nữ

Phạm Ngọc Thảo trong đường dây mang thai hộ bị Công an Hà Nội triệt phá. Ảnh: Y.Hưng.
Phạm Ngọc Thảo trong đường dây mang thai hộ bị Công an Hà Nội triệt phá. Ảnh: Y.Hưng.
Phạm Ngọc Thảo trong đường dây mang thai hộ bị Công an Hà Nội triệt phá. Ảnh: Y.Hưng.
Lên top