Chi tiết cuộc đối chất về vụ bỏ 1 tỉ đồng thuê cài bẫy ma túy

Bị cáo Vân (áo kẻ) và Vững tại phần trả lời thẩm vấn liên quan đến vụ cài bẫy ma túy.
Bị cáo Vân (áo kẻ) và Vững tại phần trả lời thẩm vấn liên quan đến vụ cài bẫy ma túy.
Bị cáo Vân (áo kẻ) và Vững tại phần trả lời thẩm vấn liên quan đến vụ cài bẫy ma túy.
Lên top