Chỉ những xe kinh doanh mới phải đổi sang biển vàng

Taxi là phương tiện phải chuyển đổi biển số sang màu vàng theo thông tư 58 Bộ Công an. Ảnh: L.Anh.
Taxi là phương tiện phải chuyển đổi biển số sang màu vàng theo thông tư 58 Bộ Công an. Ảnh: L.Anh.
Taxi là phương tiện phải chuyển đổi biển số sang màu vàng theo thông tư 58 Bộ Công an. Ảnh: L.Anh.
Lên top